KENTON

KENTON-位置产品系列

        

KIMM

     电感式传感器是利用金属导体和交变电磁场的互感原理。位于传感器前端的检测线圈产生高频磁场,当金属物体接近该磁场,金属物体内部产生涡电流,导致磁场能量衰减,当金属物体不断靠近传感器感应面,能量的被吸收而导致衰减,当衰减达到一定程度时,触发传感器开关输出信号,从而达到非接触式之检测目的。  产品 资料下载

             GO

技术参数

    检测对象:金属导体   

  工作电压:10-30VDC20-250VAC

  重复精度:3%                                     

  保护回路:浪涌、过载、短路、逆极保护

  外壳材料:黄铜镀镍

 

                                            
工作温度:-25 - 70

  销售支持

             GO

输出方式:NO/NC/NO+NC


  技术与售后支持

             GO

防护等级:IP67


回差范围:3...20%


接线方式:2米电缆/M12接插件


产品结构图
KIM5                                 KIM8                                 KIM12                                             KIM18                                              KIM30
                       KIM12                                                            KIM18                                                        KIM30